Wednesday, 14 March 2018

Stopniowanie przymiotników

Stopień wyższy- COMPARATIVE

EXERCISE 1

EXERCISE 2

EXERCISE 3

Stopień najwyższy - SUPERLATIVE

EXERCISE 1

EXERCISE 2

EXERCISE 3

No comments:

Post a Comment