Sunday, 26 February 2017

Winter Break Fun- ogłoszenie wyników


W tym roku zwycięzcą konkursu została

NIKOLA ZASADA z kl IV a

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.
 

 

Friday, 3 February 2017

Check yourself!

Klasa VI

Wstaw czasownik w odpowiedniej formie.

 1. While I (talk) on the phone, someone (steal) my car.

2. I (make) breakfast when the dog (knock) over the milk carton.
3. I (stay) at my sister's flat while my parents (travel).
4. Susan (work) on her computer and her husband(watch) television.
5. I (watch) my favorite program on TVwhen the electricity (go) out.
6 . Susan (not/hear) anything, because she (sleep).
7. When I (meet) Rebeca and Susan they (talk).
8. I (try) to tell them the truth, but they (not/listen) me.
9. While I (play) tennis it (start) to rain.
10. The doctor (say) that Anna (be) to week to go to work. (.)