Thursday, 14 January 2016

Practice makes perfect

Powtórzenie dla klasy VI

Przyimki miejsca 

ćwiczenia 1, 2,

Czas Simple Past 1 , 2,

Game Jeopardy 

No comments:

Post a Comment