Monday, 14 December 2015

Check yourself!

Sprawdź się przed testem:
Klasa IV
pytania i krótkie odpowiedzi  z czasownikiem  "to be" , pytania z WH- , przedmioty i przybory szkolne 

Klasa V
Czas Present Continuous 1, 2, 3
Instrumenty muzyczne

Klasa VI
Jedzenie 1, 2, 3
a/an, a/an, thesome/ any, a/an, some/any 1, 2

No comments:

Post a Comment