Wednesday, 3 December 2014

Practice makes perfect

Sprawdź swoją wiedzę przed testem:

There is / there are dla klas IV 1, 2, 3 ,4

Czas Present Continuous dla klas V 1, 2, 3, 4

Rzeczowniki dla klas VI 1, 2, 3

No comments:

Post a Comment