Wednesday, 7 October 2015

Check yourself

Zbliżają się testy, więc sprawdźcie swoje umiejętności wykonując poniższe ćwiczenia:

Klasy IV
czasownik "to be 1" 
"to be 2"


Klasy V
czas Present Simple

Klasy VI
czas Present Simple i Present Continuous

No comments:

Post a Comment